Göbeklitepe Hukuk Bürosu - Şanlıurfa
  • Adres Paşabağı Mah. Zafer Cad. Aydınlar Panaroma İş Merkezi A/Blok No:42 Haliliye/Şanlıurfa
  • Telefon Av. İbrahim Eyyüpoğlu +905327071903 Av. M. Cihan Ağbulut +905337935713
  • E-Posta Adresi info@ibrahimeyyupoglu.com.tr av.cihanagbulut@gmail.com
Hakkımızda

Göbeklitepe Hukuk Bürosu

Çalışma Alanlarımız

Göbeklitepe Hukuk

İcra İflas Hukuku

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir.

Ceza Hukuku

İbrahim Eyyüpoğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunun birçok alanı olmakla birlikte genellikle ekonomik suçlar, Kaçakçılık Kanunu, Gümrük ve Vergi Kanunundan doğan özel suçlar gibi ekonomik unsuru ve mal varlığı yönü ağır basan ceza davalarında etkin hizmetler sunmaktadır.

Ticaret Hukuku

İdare, Vergi ve Gümrük Hukuku

İbrahim Eyyüpoğlu Hukuk Bürosu, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılmaz olan İdare Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hizmetler sunmaktadır.

Miras Hukuku

İnsanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Boşanma ve Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Hukuku

Gelişen teknoloji, yaşamın her alanında bireylere ait bilgilerin çoğu zaman kendi onay ve rızaları dahi olmaksızın oldukça kolay bir şekilde erişilmesi, işlenmesi ve dünya çapında yayılması, hatta bazen kendileri aleyhine kullanılması gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İletişim

Aklınızdaki soruları uzman avukatlarımıza danışın!

  • Paşabağı Mah. Zafer Cad. Aydınlar Panaroma İş Merkezi A/Blok No:42 Haliliye/Şanlıurfa
  • info@ibrahimeyyupoglu.com.tr av.cihanagbulut@gmail.com